Turbo-Expert разполага с една от най-модерните,прецизни и точни машини в световен мащаб за Балансиране самостоятелно на Компресорната Перка (compressor wheel), Турбинното колело и оста(Shaft and wheel), и накрая Двете части асемблирани заедно защото това е една от най важните стъпки в процеса при рециклирането и асемблирането на турбокомпресорът и без такова оборудване то един турбосервиз не може да гарантира 100% перфектно извършен ремонт - затова ние не спираме да инвестираме в това да бъдем Най-Добрите и да можем да ви предложим само възможно високото качество,продукти и услуги без аналог  . 

Компресорно колело ,Машина за Баланс на компресорно колело , Турбокомпресор части

Колелото на компресора е може би най-често обсъжданият компонент в турбото. Това може би е така, защото това е най-лесно разбираемото и защото в центъра на вниманието поради причината че компресира/сгъстява и нагнетява засмуканият въздух. Компресорното колело на турбокомпресора се нарича радиален компресор, тъй като той поема чист въздух и го ускорява радиално, или го завърта на 90 градуса, за разлика от аксиалните компресори, използвани в реактивни двигатели, които ускоряват въздуха в същата посока, в която вече вървят.

компресорно колело , Турбокомресор , Части Турбокомпресор

Колелото на компресора е балансирано в две равнини: челно/ носа и задната страна. Тъй като колелата в турбокомпресора се въртят при толкова високи скорости, балансът е критичен за правилната работа и живота не само на компресорното колело ами и турбокомпресорът като едно цяло. Компресорното колело е настроено на специално проектирани машини за балансиране и двете равнини на равновесие са дефинирани и балансирани. Спецификация за баланс се определя от производителя въз основа на размера на турбото и предвидената работна скорост. Обикновено спецификацията за баланс се държи в рамките на стотни от квадратен сантиметър. При изключително високоскоростни приложения роторната група може да бъде динамично балансирана, като подрежда всички въртящи се компоненти и ги индексира, след което ги балансира като група. 

Балансирано компресорно колело ,компресорно колело , Турбокомресор , Части Турбокомпресор