Turbo-Expert разполага с една от най-модерните и точни машини в световен мащаб за Балансиране самостоятелно на Турбинното колело и оста(Shaft and wheel),Компресорната Перка (compressor wheel) и накрая Двете части асемблирани заедно защото това е една от най важните стъпки в процеса при рециклирането и асемблирането на турбокомпресорът и без такова оборудване то един турбосервиз не може да гарантира 100% перфектно извършен ремонт - затова ние не спираме да инвестираме в това да бъдем Най-Добрите и да можем да ви предложим само възможно високото качество,продукти и услуги без аналог  . 

баланс ротор , баланс ос , баланс турбинно колело , баланс турбокомпресор , баланс турбо , настройка турбокомпресор , ремонт турбо

Една от най-важните части на изграждането на турбокомпресор, която ще работи тихо,надеждно и ефективно за дълго време, е да се уверите, че въртящите се компоненти на турбото са правилно балансирани. Проблемът е, че много хора не знаят какво всъщност означава "правилно балансиран турбокомпресор".Дисбалансът обикновено се изразява като произведение на теглото и радиуса. Ако теглото от 1 g е поставено в радиус от един сантиметър върху балансирана част, се казва, че частта е небалансирана с 1 грам . Съвременните допустими отклонения на турбокомпресора обикновено се изразяват в милиграми от сантиметарът или хилядни от грам на сантиметър. Например, рамковите турбокомпресори като Garrett T-3 и T-4 обикновено имат допуски за баланс на компонентите около .010 грама(10 милиграма на сантиметър).Една област на объркване относно балансирането на турбото е компонент спрямо баланс при асемблирането Ротора. Въртящите се групи на турбокомпресора са съставени от няколко турбо компонентни части, които са сглобени, за да съставят въртящия се агрегат. От тези турбо компоненти само Ротора(оста) и Компресорното Колело са балансирани като самостоятелни компоненти поотделно но трябва да бъдат балансирани и заедно ! Балансирането на тези компоненти е изключително важно и трябва да се извърши преди монтажа. Аксиалните разпръсквачи на тягата и гайката на компресора не са балансирани, а механичното прилягане на тези компоненти подлежи на граници на допустимите отклонения при обработка. Когато тези части се асемблират, в завършеното турбо се появява определено количество дисбаланс който трябва да бъде сведен до допустими отклонения при определени обороти за да може турбокомпресорът да има дълг и безопасен процент на работа.

балансиране турбокомпресор , балансиране ос турбо , баланс турбо , баланс турбокомпресор