Видове Турбокомпресори 

VNT (променлива геометрия) & Waste Gate 

С увеличението при оборотите на двигателя , се увеличава и изгореното количество гориво за единица време, като по този начин се увеличава скоростта,потока и обема на  количеството изгорели газове. Колкото повече изгорели газове минават през турбинното колело( топлата перка / турбинната част),то толкова повече я задвижват (тя се развърта с все по-високи обороти).По този начин компресионната (студената перка) се развърта и тя съответно с по-високи обороти като компресира и нагнетява повече въздух в мотора. При този процес всичко това натоварва турбокомпресорът, което може да доведе до неговото разрушаване, а именно тук за да се предотврати това се намесва така, нужният механизъм, който да разтовари и предотврати претоварването на турбокомпресорът. Това се случва, като чрез отваряне и по този начин разтоварване на потока на газовете и така регулира оборотите и налягането му до безопасните зададени граници . 

Турбокомпресорите които се използват при двигателите с вътрешно горене се различават предимно във вида на управлението на разтоварващият механизъм.

1. Турбокомпресор с променлива геометрия - VNT

В този вид управление на турбокомпресорът(с променлива геометрия) регулирането на налягането не се контролира с Уестгейт клапан, а чрез механизъм известен като променлива геометрия VNT. Около турбинната перка (топлата перка) са разположени лопатки, които се движат, и тези лопатки променят скоростта на потока изгорели газове, които достигат перката. Когато лопатките са в положение затворени се увеличи скоростта на газовете задвижващи турбинната перка ,при същия обем изгорели газове, при това с това, лопатките насочват изгорелите газове към външната (периферната) част на перката, с което се упражнява по-голям въртящ момент към оста (центъра на перката) и по-този начин тя се развърта по-бързо. Когато лопатките са отворени, потокът на газовете е с по-ниска скорост дори при същият обем спрямо затворени лопатки. При подаване на газ и съответно с увеличаване на оборотите, получаваме повече газове и съответно се отварят лопатките повече и така се получава еднакво налягане на турбокомпресори при различно натоварване на двигателя и различно количество изгорели газове. При променливата геометрия лопатките са задвижвани от лост, чийто край е захванат отново към вакуумен клапан (или казано - актуатор) или от електромотор (електронен актуатор).Този вид турбокомпресори с променлива геометрия сравенени с тези с WASTEGATE механизъм  имат значитално по-малка турбо дупка или иначе казано турбо лаг. Този тип управление с променлива геометрия се използва единствено при дизелови мотори, защото финните елементи на тази система не издържат на високи температури и затова са не могат да издържат при бензинови двигатели.
 променлива геометрия турбо , турбокомпресор променлива геометрия , турбо , турбокомпресор

променлива геометрия турбо , турбокомпресор геометрия , турбо , турбокомпресор ,как работи турбо

Тук Може да видите работата на променливата геометрия в турбокомпресорът.

променлива геометрия , турбокомпресор , как работи променлива геометрия

1. Турбокомпресор с Waste Gate .

Този тип турбокомпресор оборудван с този тип механизъм Waste Gate (уестгейт) наричаме още байпасен клапан, който с отварянето си пропуска част от изгорелите газове през канал и по-този начин тези газове заобикалят топлата перка и отиват право в генерацията. При този тип управление количеството обемът и скоростта на изгорелите газове, които задвижват перката на турбокомпресорът остава константни. Тук с повишаването на оборотите на двигателя, Уестгейта се отваря все повече и отвежда все повече изгорели газове право в генерацията заобикалящи турбинната перка(тоест газове не минават през топлата перка и не оказват никакво влиание върху работата на турбото).
Имайте в предвид че Уестгейта и вакумният клапан са две различни неща !
 уест гате турбо , как работи уест гате турбо , турбокомпресор , турбо